Lodaer Img

Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie focust op de algehele gezondheidstoestand en de relatie tussen zenuwen, spieren, beenderen en organen van het lichaam.  De osteopaat baseert zijn diagnose en behandeling op de idee dat alle systemen in het lichaam met elkaar verbonden zijn.  In plaats van specifieke symptomen van ziektes te behandelen, bekijkt en behandelt de osteopaat het lichaam als een geïntegreerd geheel. 

Osteopathie gaat daarbij op zoek naar de oorzaak van de klacht. Die oorzaak bevindt zich niet altijd op de plek waar de klacht of pijn zich bevindt. Met zachte handgrepen zal de osteopaat de bewegings-beperkingen in het lichaam en de oorzaken daarvan, opsporen en behandelen. Ons lichaam voert oneindig veel bewegingen uit. Dat zijn bewuste bewegingen zoals lopen en tillen, maar ook veel onbewuste bewegingen. Zo trekt de hartspier zo’n 100.000 maal per dag samen en gaat onze ribbenkast zo’n 20.000 keer op en neer bij de ademhaling. Zelfs organen waar we zelden bij stilstaan bewegen voortdurend. De nieren leggen bijvoorbeeld zo’n 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar. Als één onderdeel van het lichaam gehinderd is in de mobiliteit, kan dat ergens anders klachten veroorzaken. Dat komt omdat alle delen van het lichaam met elkaar verbonden zijn door zenuwen, vaten en spieren. Zo kan een schouderklacht samenhangen met een leverprobleem en kunnen baby’s darmkrampjes hebben en veel huilen doordat tijdens de geboorte de schedel beklemd is geweest. Bewegingsverlies kan veroorzaakt worden door een ongeval, ziekte, operatie, stress of slechte voedings-gewoonten. Dat het soms lange tijd duurt voordat er klachten ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een trauma, komt doordat een lichaam zich eerst zal aanpassen aan een probleem. Als dan na verloop van tijd dit compensatiemechanisme niet meer kan worden volgehouden ontstaan er klachten. Herstel van de bewegingsmogelijkheid van de weefsels leidt vervolgens tot herstel van functie en evenwicht. Osteopathie is gebaseerd op de onderlinge relaties tussen anatomie, fysiologie en embryologie. Osteopathie kan worden beschouwd als een volwaardige geneeskunde, gebaseerd op een uitgebreide medische gedachtegang en wetenschappelijke inzichten.

Geschiedenis van de osteopathie

Grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts dr. A. Taylor Still.

In reactie op de op klachten gerichte behandeling van de toenmalige geneeskunde, ontwikkelde hij de Osteopathie die op zoek gaat naar de oorzaak van een klacht en de beweeglijkheid van het weefsel. Gedurende zijn leven (1828-1917) bouwde hij een enorme anatomische kennis op door zijn werk als chirurg. Hij combineerde zijn klassieke scholing met de nieuwe inzichten en constateerde dat bindweefsels die botten, spieren, organen, vaten en zenuwen met elkaar verbinden, van grote functionele waarde zijn. Hij onderzocht de samenhang en de onderlinge invloed tussen de verschillende lichaamssystemen en ontdekte dat een storing in het ene systeem klachten kon veroorzaken in het andere systeem. Sindsdien is de Osteopathie verder onderbouwd en ontwikkeld. Sinds 1966 is Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Alle studenten hebben een vooropleiding als arts of kinesitherapeut doorlopen en garanderen een sterke medische basis.

Onderzoek

De Osteopaat gaat op zoek naar bewegingsverlies in het lichaam wat de reden is dat het lichaam zichzelf niet meer herstelt. Door dit bewe­gingsverlies te behandelen krijgt het lichaam zijn zelfgenezend vermogen terug en komt het weer in evenwicht. Hierdoor vermindert of verdwijnt de klacht. Onderzoek en behandeling gebeuren uitsluitend met de handen. Daarnaast kunnen er ook adviezen gegeven worden op gebied van voeding en beweging en zal de Osteopaat proberen u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoringen binnen het lichaam. Aandacht voor uw leefwijze (eten, slapen, drinken, werken, sporten, ontspannen) zijn belangrijk in het streven naar een optimale gezondheid. Als er tekenen aanwezig zijn van een onderliggende ziekte waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden zal de Osteopaat u altijd (terug)verwijzen naar uw huisarts of specialist. Zonodig werkt hij ook nauw samen met andere zorgverleners.

Behandeling

Met zachte handgrepen maakt de Osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk zodat de vloeistofstroom in het lichaam verbetert. Het lichaam kan zichzelf daarna verder herstellen. De behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. Een behandeling duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Na drie tot vier behandelingen zal duidelijk zijn of de therapie de gewenste uitwerking heeft. De reactie op een osteopathische behandeling is bij iedereen anders. Het kan in het begin gepaard gaan met een toename of afname van de symptomen, met hoofdpijn, met kou- of warmtesensatie, met vermoeidheid maar ook bijvoorbeeld met emotionele reacties.